Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

programma_pe_2012.pdf (Σύνολο μαθημάτων)

Β44Ρ9-Τ9Λ
Καθορισµός προγράµµατος πανελλαδικών εξετάσεων:
– της Γ΄ τάξης ηµερησίων και της ∆΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων, της Γ΄ τάξης ηµερησίων  και της ∆΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) σχολ έτους 2011-12,
– µαθηµάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α A΄) και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄ ) για εισαγωγή στα ΑΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων
ακ. έτους 2012-13

Β4ΩΗ9-ΡΧ0

-Καθορισµός προγράµµατος πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών µαθηµάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τµήµατα Πανεπιστηµίων, των ΑΤΕΙ και των Ανώτ. Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων, ακ. έτους 2012-13.
-Προθεσµία υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακ. έτους 2012-13.