Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

η εγκύκλιος για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων:
Φ.251/ 45737 /Β6 /24 – 4 -2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: : Β4ΩΧ9-ΡΔ1)
Β4ΩΧ9-ΡΔ1
Σχετικά:
1. Φ.251/ 11314 /B6 /1-2-2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΟΖ29-Ο86)
ΒΟΖ29-Ο86
2. Φ.252/ 37642 /B6 /3-4-2012 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Β4ΩΕ9-503)
Β4ΩΕ9-503