Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ και Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

«Τροποποίηση της υπ’αριθμ.111276/Γ2/08-10-2007 Υ.Α. “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)” και της υπ’αριθμ.138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”»
πατήστε εδώ

 

fek_2007_2057b.pdf

fek_2008_26b.pdf