Τα τμήματα που έμειναν εκτός μηχανογραφικού δελτίου την περσινή χρονιά

Τα τμήματα που έμειναν εκτός μηχανογραφικού δελτίου την περσινή χρονιά και δεν δέχτηκαν εισακτέους είναι τα εξής:
– ΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Τεχν. αλιείας & υδατοκαλλιεργειών
– ΤΕΙ Πάτρας: Εμπορίας και διαφήμισης
– ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, Ζωικής παραγωγής, Φυτικής παραγωγής
– ΤΕΙ Λάρισας: Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, Μηχανικής βιοσυστημάτων, Τουριστικών επιχειρήσεων, Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
– ΤΕΙ Κρήτης: Βιολογικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, Επιχειρημ. σχεδιασμού και πληροφ. συστημάτων, Τουριστικών επιχειρήσεων
– ΤΕΙ Ηπείρου: Ζωικής παραγωγής, Ιχθυοκομίας – αλιείας, Τουριστικών επιχειρήσεων
– ΤΕΙ Καβάλας: Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών
– ΤΕΙ Ιόνιων νήσων: Διοίκησης επιχειρήσεων, Τεχνολογίας βιολογικής γεωργίας και τροφίμων, Τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
– ΤΕΙ Καλαμάτας: Βιολογικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών & ανθοκομίας, Φυτικής παραγωγής
– ΤΕΙ Μεσολογγίου: Θερμοκηπιακών καλλιεργειών & ανθοκομίας, Μηχανολογίας και υδάτινων πόρων, Υδατοκαλλιεργειών και αλιευτικής διαχείρισης
– Επίσης, δεν εισήχθηκαν φοιτητές στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από καταγγελίες περί οικογενειοκρατίας.