24-11-16 Μετεγγραφές μουσουλμάνων φοιτητών και φοιτητών σε καταστήματα κράτησης

zayed university 400px

24-11-16 Μετεγγραφές μουσουλμάνων φοιτητών και φοιτητών σε καταστήματα κράτησης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η αριθ.198843/Ζ1/22-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3780Β΄) που αφορά σε δικαίωμα μετεγγραφής για τους φοιτητές – Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και τους φοιτητές κρατούμενους σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

Οι φοιτητές – Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 έως και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας