24-11-16 Εργαστήριο-Σεμινάριο στο Στρασβούργο για νέους Ρομά

roma

Θέμα: «Workshop on Political Participation and Strategic Planning» Στρασβούργο, 18-20 Δεκεμβρίου

Κείμενο: Με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνεται στο Στρασβούργο, από τις 18 έως 20 Δεκεμβρίου, τριήμερο εργαστήριο-σεμινάριο με θέμα «Workshop on Political Participation and Strategic Planning». Η ανοιχτή πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Ρομά  που είναι δραστήριοι σε οργανώσεις νέων Ρομά ή σε οργανώσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δράσεις με /για την κοινότητα των Ρομά με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των νέων Ρομά για τη συμμετοχή τους στην  τοπική και εθνική πολιτική ζωή.  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου: Σχέδιο δράσης για τη Νεολαία των Ρομά του Τμήματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους διοργανωτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο και να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://ferypacademy.wixsite.com/feryp

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή word.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας