Συμπόσιο με θέμα: ʺΑναζητώντας μια…. άλλη Φυσική Αγωγήʺ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η  Ελληνική  Ακαδημία  Φυσικής  Αγωγής  σας  προσκαλεί   στο συμπόσιο με θέμα: ʺΑναζητώντας μια…. άλλη Φυσική Αγωγήʺ, που θα διοργανωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2016 (9:00‐11:30)  στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς  Συνεδρίου  Αθλητικών  Επιστημών  της  Σχολής  Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης  Ερευνητικών  Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ)  του  Α.Π.Θ  στο  Αμφιθέατρο  ΙΙ
και για την ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το σχετικό πρόγραμμα των
εισηγήσεων.

το πρόγραμμα