14-11-16 Αναβολή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

25 01 16 sports 550 400

14-11-16« Αναβολή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ11 Γυμναστών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 192514 /Η2/11-11-2016 πρόσκλησης εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ11 σε συνέντευξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ενημερώνουμε τους ως άνω υποψηφίους ότι η προκαθορισμένη για την Τετάρτη 16-11-2016 διεξαγωγή συνεντεύξεων αναβάλλεται, λόγω της προγραμματισμένης για την τρέχουσα εβδομάδα άφιξης του Προέδρου των ΗΠΑ, καθώς και της επετείου για το Πολυτεχνείο και της λήψης αυστηρών κυκλοφοριακών μέτρων, που δύνανται να καταστήσουν δυσχερή την πρόσβαση τόσο των υποψηφίων, όσο και των μελών της Επιτροπής στον τόπο της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι θα προσκληθούν σε νέα ημερομηνία συνεντεύξεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.

Το σχετικό PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας