14-11-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

14 11 16 pd

14-11-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα “Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου”.

 

Το Προεδρικό Διάταγμα


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας