11-11-16 Επικαιροποιημένοι πίνακες ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.

dim ypol 400

11-11-16 Επικαιροποημένοι πίνακες ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.

Ο πίνακας με τα Νηπιαγωγεία σε μορφή excel.

Ο πίνακας με τα Δημοτικά σε μορφή excel.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας