10-11-16 Σύσκεψη για τις αθλητικές δραστηριότητες σε σχολεία της ειδικής αγωγής

ΣΜΕΑ2 549 400

10-11-16  Σύσκεψη  για τις αθλητικές δραστηριότητες  σε σχολεία της  ειδικής  αγωγής

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ θεωρώντας σημαντική την ένταξη των μαθητών/τριων ΣΜΕΑ στη διεξαγωγή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποίησε σύσκεψη την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την συμμετοχή των  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική  Φυσική Αγωγή που εργάζονται στις δομές ΣΜΕΑΕ  της   Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κωνσταντίνος Αλεξίου τόνισε μεταξύ άλλων, την υποχρέωση, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, του δικαιώματος συμμετοχής  στις σχολικές δραστηριότητες όλων των μαθητών/τριων με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία, το οποίο θα αποτελέσει έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού  και της αποδοχής στη διαφορετικότητα.

Από την πλευρά του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Παναγιώτης Κασσιανός επεσήμαινε τη σημαντικότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και συνέργειας μεταξύ σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής αγωγής,.

Τέλος, αποφασίσθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα επεξεργασθεί και θα θέσει  το  πλαίσιο διεξαγωγής όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων στα ΣΜΕΑ.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας