ΙΕΠ: Αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση Νέων Ελληνικών και Ιστορίας στα ΕΠΑΛ

10 11 16 IEP

ΙΕΠ: Αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση Νέων Ελληνικών και Ιστορίας στα ΕΠΑΛ

“Μια στρεβλή και παραπλανητική εικόνα για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών και γενικότερα για τη θέση των ανθρωπιστικών σπουδών στο Επαγγελματικό Λύκειο επιχειρείται να διαμορφωθεί από μερίδα των ΜΜΕ, με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων”, τονίζει σε δελτίο τύπου το ΙΕΠ το οποίο για την αποκατάσταση της αλήθειας και την εξασφάλιση μιας αντικειμενικής και πολυδιάστατης ενημέρωσης κάνει γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα τα εξής 7 σημεία:

 

1.Κατά το σχολικό έτος 2016-17 στις τάξεις Α ́ και Β ́ του ΕΠΑ.Λ. επανεισήχθησαν τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου (Α ́ τάξη) και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ.Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου (Β ́ τάξη). Τα εγχειρίδια αυτά είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση στο διάστημα από το 2000 ως το 2005 με πολύ θετικά αποτελέσματα, γι’ αυτό και η πρόταση της επαναφοράς τους προήλθε από τους ίδιους τους φιλολόγους που διδάσκουν στα ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση που λειτουργεί στο Ι.Ε.Π., και υιοθετήθηκε πρόθυμα από τη Επιτροπή αυτή.

 

2.Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι πρόκειται για παλιά και ακατάλληλα βιβλία σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του Γενικού Λυκείου. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα σπουδών βάσει του οποίου έχουν συγγραφεί τα εγχειρίδια του ΕΠΑΛ καθορίζεται με υπουργική απόφαση του 1999, όπως άλλωστε συμβαίνει και με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου.Είναι βέβαια προφανές ότι ένα πρόγραμμα ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών και των αντίστοιχωνσχολικών βιβλίων πρέπει να συμπεριλάβει στο άμεσο μέλλον τόσο το Γενικό Λύκειοόσο και το ΕΠΑΛ και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη το Ι.Ε.Π.

 

3.Η επιλογή των εν λόγω διδακτικών εγχειριδίων στηρίχτηκε στο γεγονός ότι βασίζονται στη φιλοσοφία και τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της Γλώσσας, οι οποίες έχουν ληφθεί επίσης υπόψη κατά τη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Έκφρασης-Έκθεσης στο Γενικό Λύκειο. Τα εγχειρίδια αυτά περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες των βιβλίων του Γενικού Λυκείου και ταυτόχρονα επικεντρώνονται στη διδασκαλία αντίστοιχων μορφοσυντακτικών φαινομένων.

 

4.Τα επιλεχθέντα εγχειρίδια παρέχουν τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, μια διδακτική επιλογή που συναντάται σήμερα στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Ευνοούνται, έτσι, η δημιουργική επαφή των μαθητών και μαθητριών των Επαγγελματικών Λυκείων με τη λογοτεχνία και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσω ποικίλων αναγνωστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ενισχύεται η ουσιαστική σύνδεση Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

 

5.Σημειώνεται, επίσης, ότι τα εγχειρίδια αυτά παρέχουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων κειμένων για τη γλωσσική διδασκαλία καθώς και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικής κ.λπ.), γεγονός που επιτρέπει επωφελέστερη προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού κοινού.

 

6.Σε ό,τι αφορά την επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων, κανείς δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει με σοβαρότητα ότι κείμενα όπως των Καβάφη, Ελύτη ή Παπαδιαμάντη, που ανθολογούνται σε αυτά τα εγχειρίδια, δεν είναι από τα πλέον κατάλληλα για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.

 

7.Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ωρών που διατίθενται εβδομαδιαίως για το μάθημα της Ιστορίας στα Επαγγελματικά Λύκεια, δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή. Ό,τι ισχύει σήμερα καθορίστηκε ήδη από το 2013, με τον ν. 4186/2013 [ΦΕΚ 193,τ.Α ́, 17-09-2013].

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας