04-11-16 Δήλωση του Αν.Υπουργού ΥΠΠΕΘ Κώστα Φωτάκη για την αύξηση δαπάνης για την Έρευνα το 2015 σε ιστορικό υψηλό

 fotakis 4 550 400

04-11-16 Δήλωση  του Αν. Υπουργού  ΥΠΠΕΘ  Κώστα Φωτάκη για την αύξηση δαπάνης για την Έρευνα το 2015 σε ιστορικό υψηλό

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης των στοιχείων για την αύξηση της δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα το έτος 2015, σε ιστορικά υψηλά της τάξης του 0,96% του ΑΕΠ, ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίησή του για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Τομέα δήλωσε τα εξής:

«Σε συνθήκες λιτότητας και με την υπάρχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση πετύχαμε αυτό το ιστορικό υψηλό στις δαπάνες για την Έρευνα, γεγονός που σηματοδοτεί ότι υλοποιούμε τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας με πραγματική αύξηση της δημόσιας δαπάνης.

Υλοποιούνται, συνεπώς, οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη στήριξη της ερευνητικής κοινότητας και των ερευνητικών υποδομών με δράσεις όπως η προκήρυξη νέων θέσεων ερευνητών για την ανάσχεση της μονοσήμαντης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό και τη συμβολή του ερευνητικού έργου στην ανάπτυξη της χώρας.

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρουμε τις δράσεις του νεοσύστατου ΕΛΙΔΕΚ που θα διαθέσει πρόσθετους πόρους για τη στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας.

Αταλάντευτη βούληση της Κυβέρνησης είναι οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να σπάσουν σημαντικά το φράγμα του 1% στα στοιχεία του 2016».


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας