03-11-16 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ψηλότερες από κάθε άλλη φορά οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη

ereyna1

03-11-16 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ψηλότερες από κάθε άλλη φορά οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη

Σε ιστορικό υψηλό 0,96% του ΑΕΠ ανήλθε το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2015, σύμφωνα με τα επίσημα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

 Στο 0,96% ανέρχεται το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ το 2015, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες Ε&Α (http://metrics.ekt.gr/el/node/331) που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν αποσταλεί στη Eurostat. Η δημοσίευση των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής και έκδοσης των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για Ε&Α στη χώρα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία έτη. Το 2015 οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ, από 1,49 εκατ. ευρώ το 2014 και 1,39 δισ. ευρώ το 2011. Ο δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώνεται το 2015 στο 0,96%, από 0,84% το 2014 και 0,67% το 2011, προσεγγίζοντας το 1% για πρώτη φορά στην Ελλάδα.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας