01-11-16 Ανακοίνωση του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για τις εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία

diofantos

01-11-16 Ανακοίνωση του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για τις εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία

 Σε σχέση με τα δημοσιεύματα του τύπου για στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool που αφορούν στο μαθητικό δυναμικό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως ο τεχνολογικός πυλώνας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω του γραφείου myschool (που λειτουργεί στην κεντρική του υπηρεσία), παρέχει στατιστικά στοιχεία σε θεσμικούς φορείς χωρίς να κάνει διοικητική, εκπαιδευτική ή άλλου τύπου ερμηνεία.

 Σε ότι αφορά στα ιδιωτικά γυμνάσια για το 2015-16 τα στοιχεία μαθητικού δυναμικού δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρη επειδή κατά την περσινή σχολική χρονιά η καταχώριση δεδομένων από ιδιωτικά σχολεία στο σύστημα myschool ήταν προαιρετική (μόνο 49 μονάδες είχαν εισάγει στοιχεία) ενώ φέτος κατέστη υποχρεωτική με την υπ` Αριθ. Φ8/145/97610/Δ2/14-06-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τα σχολεία έχουν ξεκινήσει την εισαγωγή δεδομένων (μέχρι στιγμής έχουν εισαχθεί στοιχεία από 123 σχολικές μονάδες). Τα στοιχεία αυτά με το πλήθος των σχολείων και των μαθητών αλλάζουν καθημερινά και καταγράφονται στις σχετικές αναφορές του συστήματος myschool.Ο αριθμός που θα κριθεί ως τελικά αξιόπιστος θα είναι αυτός που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογικής περιόδου για το τρέχον σχολικό έτος, δηλαδή,  το τέλος του Α’ Τετραμήνου 2016-17.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας