31-10-16 Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ μετά τη συνέντευξη

moriod

31-10-16 Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων για απόσπαση στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ μετά τη συνέντευξη

Ο πίνακας μοριοδότησης

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας