Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. όπως καθορίστηκε με την υπ’αριθμ.73030/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β: orologio_programma_a_taksi_imer_epal.pdf

http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2011_1643b.pdf

http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2011_2132b.pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ:
http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2008_26b.pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ :
http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2007_2057b.pdf

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄) έτους 2012

Μια πλήρη παρουσίαση των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ: [πατήστε εδώ]