21-10-16 Σύσταση 2.223 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας

21 10 16 sistasi

21-10-16 Σύσταση 2.223 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας

Το ΥΠΠΕΘ κληρονόμησε ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα, αυτό των υποχρεωτικών μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που προκλήθηκε από την ανεύθυνη, επιπόλαιη και χωρίς κανέναν σχεδιασμό πολιτική που άσκησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ΥΠΠΕΘ συνεπές στις δεσμεύσεις του επιδίωξε να διαχειριστεί το πρόβλημα με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία συστήνονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι κλάδοι εκπαιδευτικών που, ενώ περιλαμβάνονταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων, δεν υφίσταντο υπηρεσιακά ως κλάδοι παρά μόνο στη Δευτεροβάθμια. Πρόκειται για τους κλάδους των εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05) και Γερμανικής γλώσσας (ΠΕ07), των εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32 και ΠΕ18.41), Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (ΠΕ08) και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19/20). Παράλληλα, έχουν συσταθεί συγκεκριμένες θέσεις (2.223) στις οποίες θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων, που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δίνεται έτσι ένα τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια αυτών των εκπαιδευτικών που παρέμεναν μετέωροι για τρία και πλέον χρόνια.

Το επόμενο βήμα του υπουργείου θα είναι ο διορισμός των εκπαιδευτικών που βάσει των πινάκων επιτυχίας του ΑΣΕΠ του 2008 ήταν διοριστέοι. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται αποκατάσταση της αδικίας, η οποία επίσης εκκρεμούσε επί οκτώ συναπτά έτη.

Το ΥΠΠΕΘ θα συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί με υπευθυνότητα το πρόγραμμά του πάντα με άξονα τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς.

Το ΦΕΚ

Η Απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας