Με επιτυχία υλοποιείται το πρόγραμμα κολύμβησης σε μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοτικού

Έναρξη της εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης σε μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17.

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 βάσει της 131179/08-08-2016 Υ.Α του ΥΠ.Π.ΕΘ. άρχισαν τα μαθήματα του αντικειμένου της κολύμβησης για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Λαμίας καθώς και αυτών σε ακτίνα 25χλμ. από το κολυμβητήριο της πόλης υπό την εποπτεία-επίβλεψη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής του Νομού.
Στο Ν. Φθ\δας 33 Δημοτικά Σχολεία σύμφωνα με το πρόγραμμα κολύμβησης που συντάχθηκε από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας συμμετέχουν καθολικά, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και αποδεικνύει ότι η προσπάθεια μας στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ωστόσο θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι για την επόμενη σχολική χρονιά καλό θα ήταν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες τάξεις και να διατεθούν και άλλες εγκαταστάσεις που να πληρούν τις προδιαγραφές, προκειμένου το συγκεκριμένο πρόγραμμα κολύμβησης να καλύπτει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσοτέρων μαθητών.
Η κολύμβηση είναι ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304/τΒ/13.3.2003). Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα:
• η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,
• ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
• η αποφυγή του πνιγμού,
• η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
• η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
• η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία,
• η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.