Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας για τους υποψηφίους τρίτεκνους και πολύτεκνους

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας: “Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.”
Με αυτό το τρόπο διορθώνεται η αδικία , ειδικά για τους υποψηφίους τρίτεκνους και τoυς  πολύτεκνους της Στερεάς Ελλάδας , που περιόριζε το ευεργέτημα των επιπλέον θέσεων μόνο στη διοικητική περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας. Ολη η τροπολογία εδώ: http://goo.gl/kguQm

Καλοδήμος Δ.