13-10-16 Επιστολή του ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων

 pantis1

13-10-16 Επιστολή του ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων

Ο Γ.Γ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννης Παντής απέστειλε επιστολή προς τους Διευθυντές Περιφερειών, Διεύθυνσεων, σχολικών μονάδων αλλά και στους Συλλόγους Γονέων και τις  Σχολικές Επιτροπές όλων των σχολείων με θέμα την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων.  Ακολουθεί η επιστολή:

 

Αξιότιμοι,

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο σέβεται, προστατεύει και προωθεί το ελληνικό κράτος. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Το Υπουργείο Παιδείας, συνεπές στις υποχρεώσεις του για την παροχή εκπαίδευσης στους προσφυγόπαιδες, όπως αυτές προκύπτουν από τη διεθνή και την ελληνική νομοθεσία (αρ. 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΟΗΕ, 1989, επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 192 και άρθρο 16 του Συντάγματος), όπου θεμελιώνεται το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, έχει προχωρήσει, με την υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συστήσει (με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΓΓ1/47079/ 18-03-2016 Υπουργική Απόφαση) και με την γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2016–2017, για τα παιδιά των προσφύγων.

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αφορά στα παιδιά που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μετάβαση των παιδιών αυτών από τη ζωή στους καταυλισμούς σε μια σχολική κανονικότητα και τελικά την επιτυχή ένταξή τους στη σχολική κουλτούρα. Κατ’εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 152360/ΓΔ4,(ΦΕΚ 3049 Β, 2016), Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, οι οποίες θα λειτουργούν εντός σχολικών μονάδων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Δομών θα εφαρμοστεί εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι ωρών (τέσσερις ώρες ημερησίως),το οποίο θα υλοποιείται τις απογευματινές ώρες (2–6 μ.μ.) με στόχο είτε την ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό έτος, είτε την ένταξή τους στο σχολικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους.

 

Στην επιλογή των σχολικών μονάδων που θα φιλοξενήσουν τις τάξεις υποδοχής έχει ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των παιδιών, όσο και η διαθεσιμότητα αιθουσών. Πρωτίστως όμως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει ληφθεί υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθείται η πρόοδος του προγράμματος της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών που βασίζεται στις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

 

Σας πληροφορούμε ότι μέχρι στιγμής όλα τα παιδιά που πρόκειται να ενταχθούν στις ΔΥΕΠ πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Για την ομαλή λειτουργία όλων των ΔΥΕΠ έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), ενώ παράλληλα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση από κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς των παιδιών με λεωφορεία και συνοδούς από τις δομές φιλοξενίας στα γειτονικά σχολεία.

 

Επίσης σας πληροφορούμε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια αρχική εκτίμηση των επιπλέον εξόδων που θα αφορούν στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στον φωτισμό και στη θέρμανση των εν λόγω σχολικών μονάδων, ώστε να κοστολογηθούν οι επιπρόσθετες αναγκαίες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΔΟΜ. Οι επιπρόσθετες αυτές επιχορηγήσεις θα δοθούν απευθείας στις Σχολικές επιτροπές προς εκταμίευση.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης και την απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων εντός των σχολικών μονάδων, κάτι που αποτελεί στόχο και επιθυμία όλων μας, καλούμε τους Διευθυντές ,τα μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τα μέλη των σχολικών επιτροπών και τους εκπαιδευτικούς να συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση στο μέτρο της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και κοινωνικής αλληλεγγύης τους.

 

Η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους που υπαγορεύεται από διατάξεις του Συντάγματος και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας πιθανόν να επισύρει νομικές κυρώσεις γεγονός το οποίο θα θέλαμε να αποφευχθεί. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση και να παρακάμψει ή να υποσκάψει την θετική υποχρέωση του κράτους, να υλοποιήσει την παροχή εκπαίδευσης.

 

Το ΥΠΠΕΘ θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υποστήριξη σας στο δύσκολο έργο της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων και σας ευχαριστεί για την συνεργασία και την συνδρομή σας σε αυτό.

 

Με τιμή

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΠΕΘ

H επιστολή


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας