10-10-16 Εορτασμός ημέρας αποταμίευσης

currency 550 400

10-10-16 Εορτασμός ημέρας αποταμίευσης

Το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Αποταμίευσης την 31η Οκτωβρίου, διοργανώνει ομιλίες και εκδηλώσεις με σκοπό την
προβολή του ρόλου της αποταμίευσης ως παράγοντα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των κατά τόπους καταστημάτων του Δικτύου Νέο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αφού επικοινωνήσουν με Διευθυντές σχολικών μονάδων Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης, θα επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
ομιλίες και εκδηλώσεις.
Η διαδικασία θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και του συλλόγου διδασκόντων
των σχολικών μονάδων.

Το έγγραφο σε μορφή pdf.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας