10-10-16 Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ03 σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

a

Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ03 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ και Εκπαιδευτικού-Βιβλιοθηκονόμου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού ανακοινώνει ότι, οι συνεντεύξεις υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ03 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ και Εκπαιδευτικού-Βιβλιοθηκονόμου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 115567/Η2/13-7-2016 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018», θα διεξαχθούν την Τρίτη 11-10-2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ., σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, στους οποίους η ταξινόμηση των υποψηφίων έγινε με βάση την δηλωθείσα/ες ξένη/ες γλώσσα/ες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φέρουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών και γλωσσομάθειας, που ελήφθησαν υπόψη κατά την μοριοδότησή τους, προς επίδειξη ενώπιον της Επιτροπής, εφόσον τους ζητηθεί.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3442340 και 210-3442294 κ.κ. Μ. Ασβεστοπούλου και Κ. Χαλκιαδάκη.

Το έγγραφο με τους 2 πίνακες


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας