Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Όλη η ανακοίνωση εδώ: tefaa_2012.pdf

Μπορείτε να δείτε τα αγωνίσματα και την βαθμολογία ανά επίδοση εδώ: tefaa-agonismata.pdf
Στον δρόμο και στην κολύμβηση η προσπάθεια των εξεταζομένων είναι μία, ενώ στα αγωνίσματα του άλματος σε μήκος και της σφαιροβολίας οι προσπάθειες είναι τρεις και στη βαθμολογία υπολογίζεται η καλύτερη. Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που θα πάρει ο υποψήφιος στα τέσσερα αυτά αγωνίσματα . Τα συνολικά μόρια υπολογίζονται ως εξής:
[(Γεν. Βαθμός Πρ. * 8 ) + (βαθμός πρ. ά μαθ. Αυξ. Βαρ. * 1.3) + (βαθμός πρ. β’ μαθ. Αυξ. Βαρ. * 0.7) + (Μ.Ο βαθμών αθλημάτων )* 2 )] * 100

Βάσεις κατ. 90% του 2011

Κωδικός – Σχολή – Βάση κατ. 90% του 2011
401 -Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας 15310
403 -Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 14545
405 -Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 13826
402 -Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) 13417
404 -Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 12781

Οι παραπάνω βάσεις είναι με μέγιστο αριθμό μορίων το 24.000.

Καλοδήμος Δ.