07-10-16 Περισσότεροι από 8.000 αναπληρωτές κατέθεσαν αιτήσεις για να διδάξουν στους πρόσφυγες

07 10 16 prosfiges

07-10-16 Περισσότεροι από 8.000 αναπληρωτές κατέθεσαν αιτήσεις για να διδάξουν στις προσφυγικές δομές

8.157 αναπληρωτές δέκα ειδικοτήτων κατέθεσαν ηλεκτρονικά τη συμπληρωτική αίτηση για να εργαστούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των  προσφυγικών δομών. Ο κύριος όγκος των αιτήσεων αφορούσε Φιλολόγους και Δασκάλους με 2.861 και 1.754 αιτήσεις αντίστοιχα.

 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα διεκδικήσουν θέσεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, ενώ παραμένει ενεργή η αίτησή τους για πρόσληψη με πλήρες ωράριο στη Γενική Εκπαιδευση στην ίδια περιοχή πρόσληψης με αυτήν που υπάγεται η ΔΥΕΠ. Αρκετές ήταν και οι αιτήσεις των Νηπιαγωγών που έφθασαν τις 1.444 και θα διεκδικήσουν θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των αιτήσεων ανά ειδικότητα όπως αυτός καταγράφηκε από το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΠΕΘ.

 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02.00 2861
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 1754
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 1444
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ03.00 592
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11.00 538
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΕ19.00 487
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06.00 293
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ08.00 109
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ32.00 73
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ18.41 6
ΣΥΝΟΛΟ 8157


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας