07-10-16 Επικαιροποίηση της ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο

gymnasioev400

07-10-16 Επικαιροποίηση της ενημέρωσης για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο

Το έγγραφο σε μορφή pdf

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας