06-10-16 Ο Νίκος Φίλης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

06 10 16 filis

06-10-16 Ο Νίκος Φίλης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Tο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εστιάζει τις προσπάθειές του στην υποβολή εισηγήσεων σε προσεχείς συνεδριάσεις του ΣΑΕΠ, εντός φθινοπώρου, για εξέταση εκκρεμούντων αιτήσεων με αριθμούς πρωτοκόλλου του έτους 2015, σχετικές με περιπτώσεις πρώτης εξέτασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή, σημειώνοντας ότι από 1-1-2012 μέχρι 1-3-2015 υπεβλήθησαν 2658 αιτήσεις (αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας).

Ακολουθεί αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Φίλη στην ερώτηση του Νικήτα Κακλαμάνη:

Tο ΣΑΕΠ συστάθηκε με το ΠΔ 38/2010 (78 Α) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι τελευταίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ είναι οι εξής :

Με την παρ.1 του αρ. 54 του Ν 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) προβλέπεται πλέον: «Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ως πρόεδρος [του ΣΑΕΠ]. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει μέρος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με εντολή Προέδρου.»

Με την παρ 2 του αρ. 54 προβλέπεται πλέον: «Εισηγητές ορίζονται ενώπιον του Συμβουλίου, εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται το ΣΑΕΠ. Οι εισηγητές αναπτύσσουν την εισήγησή τους και αποχωρούν»

Οι προθεσμίες εξέτασης αιτήσεων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 δεν αναιρούν τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(άρθρα περί συλλογικών οργάνων). Οποιαδήποτε μεταβολή εκπροσώπου Yπουργείου που συμμετέχει στο ΣΑΕΠ εμποδίζει τη συγκρότησή του μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Η τροποποίηση της συγκρότησης του ΣΑΕΠ είναι επιβεβλημένη ενέργεια για τη νομότυπη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

 Το ΣΑΕΠ εξετάζει κατά πρώτον αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η εξέταση αίτησης/φακέλου,η ενημέρωση του αιτούντα για τυχόν ελλείψεις σε δικαιολογητικά ή επίσημα επικυρωμένους και μεταφρασμένους τίτλους σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών, η σύνταξη εισήγησης, η συμπερίληψή της αίτησης στην ημερήσια διάταξη και η τελική εξέταση της αίτησης και της εισήγησης ενώπιον του ΣΑΕΠ δεν αποτελούν απλές εργασίες διεκπεραίωσης.

 Παράλληλα το ΣΑΕΠ εξετάζει ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεών του από αιτούντες των οποίων την αίτηση απέρριψε σε προηγούμενη συνεδρίαση του, καθώς και υποθέσεις εξ αναβολής από προηγούμενή του συνεδρίαση.

Επίσης το ΣΑΕΠ εξετάζει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μετά την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του.

  Ο όγκος όλων των ανωτέρω αιτήσεων/φακέλων είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς αυξάνει.

 Συγκεκριμένα υπεβλήθησαν 2658 αιτήσεις (αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας) από 1-1-2012 μέχρι 1-3-2015.

 Τέλος σας αναφέρουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εστιάζει τις προσπάθειές του στην υποβολή εισηγήσεων σε προσεχείς συνεδριάσεις του ΣΑΕΠ, εντός φθινοπώρου, για εξέταση εκκρεμούντων αιτήσεων με αριθμούς πρωτοκόλλου του έτους 2015, σχετικές με περιπτώσεις πρώτης εξέτασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας