30-09-16 Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας

another way

30-09-16 Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και Πληροφορικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, προτίθεται, προκειμένου για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να προβεί στην μετάταξη συνολικά εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και κλάδου /ειδικότητας Πληροφορικής, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού, και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, είτε σε κενές οργανικές θέσεις-προκειμένου για την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι- προκειμένου για την μετάταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

Το έγγραφο σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας