26-09-16 Δήλωση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη για τα Θρησκευτικά

31 03 16 filis

26-09-16   Δήλωση  Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη για τα Θρησκευτικά

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης δήλωσε:

«Σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησής μας  είναι ο διάλογος και η συνεργασία, με πνεύμα ενότητας της κοινωνίας, ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα. Με το βλέμμα μπροστά και όχι με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις για το παρελθόν. Οι αναφορές μου για ιστορικά ζητήματα, σε συνέντευξή μου,  που μεγεθύνθηκαν από ορισμένα ΜΜΕ, δεν ανατρέπουν τη σταθερή κατεύθυνσή μας για  συνεργασία μεταξύ Πολιτείας-Εκκλησίας.

Ειδικότερα για το μάθημα των Θρησκευτικών, τα νέα Προγράμματα, που υπήρξαν ώριμος καρπός πολύχρονου διαλόγου μεταξύ θεολόγων και παιδαγωγών, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Εκκλησίας, αλλά και τριετούς πιλοτικής εφαρμογής, , θα είναι αντικείμενο διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης από το ΙΕΠ κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, σύμφωνα με την πάγια παιδαγωγική μεθοδολογία.

Η συζήτηση μεθαύριο στη Βουλή,  είναι μια ευκαιρία να τεθεί η Παιδεία στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου χωρίς προκαταλήψεις, συνειδητοποιώντας,  ότι,  παρά τις διαφωνίες μπορεί να εξευρεθούν κοινοί τόποι».


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας