23-09-16 Προσλήψεις 12 αναπληρωτών σε εκκλησιαστικά σχολεία

23 09 16 ekklisiastika

23-09-16 Προσλήψεις 12 αναπληρωτών σε εκκλησιαστικά σχολεία

Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προσλήψεις αναπληρωτών στα εκκλησιαστικά σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των προσληφθέντων στις ειδικότητες των ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04 ήταν 12.  Πιο αναλυτικά:

Φιλόλογοι (ΠΕ02): 3 προσλήψεις

Μαθηματικοί (ΠΕ03): 4 προσλήψεις

Φυσικοί (ΠΕ04.01): 3 προσλήψεις

Χημικοί (ΠΕ04.02): 1 πρόσληψη

Βιολόγοι (ΠΕ04.04): 1 πρόσληψη

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, έως και τις 29/9/2016.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας