22-09-16 Ν.Φίλης: " Αναζητούμε λύσεις ώστε περισσότερες γυναίκες να είναι σε θέσεις ευθύνης"

IMG 7016

22-09-16 Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, μιλώντας στο Συνέδριο με θέμα:”Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα” που οργάνωσε στο Μουσείο της Ακρόπολης το “Χαμόγελο του Παιδιού” είπε:

Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,

 

Ο τίτλος του συνεδρίου σας δηλώνει την ύπαρξη ενός προβλήματος που ώθησε στη διοργάνωση του: ότι δεν έχουμε ακόμη ως κοινωνία καταφέρει τα δύο φύλα να έχουν μεταξύ τους υγιείς σχέσεις. Ταυτόχρονα όμως ο τίτλος δηλώνει ότι αυτές οι σχέσεις μπορούν να προκύψουν μετά από μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια για την οικοδόμησή τους.

 

Το σχολείο έχει αναμφίβολα έναν κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μέσα στο σχολείο που η νέα γενιά μπορεί να προβληματισθεί, να ευαισθητοποιηθεί και τελικά να υιοθετήσει διαφορετικές αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές από αυτές των γονιών ή των παππούδων που αποτελούν τα πρώτα πρότυπά της. Για αυτή την αλλαγή δεν αρκεί να ενταχθούν στα προγράμματα σπουδών οι σχετικές θεματικές, ούτε αρκεί η σχολική πραγματικότητα να εμπλουτιστεί με σχετικές δράσεις. Είναι επίσης σημαντικό να αλλάξει και αυτό που ορίζεται ως κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Το έμμεσο μήνυμα για παράδειγμα που προσλαμβάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες από τη θέση των γυναικών εκπαιδευτικών στη σχολική ιεραρχία ουσιαστικά υπονομεύει ό,τι μπορεί να συμπεριληφθεί ως δραστηριότητα ευαισθητοποίησης, καθώς στον κλάδο των εκπαιδευτικών, όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες, στις θέσεις των στελεχών παρατηρούμε την κυριαρχία των ανδρών συναδέλφων τους. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν ως υπουργείο και είμαστε στη φάση που αναζητούμε λύσεις. Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι υπονόμευση του μηνύματος που μπορεί να εκπέμπει το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα προκύπτει από τη διαφορετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά ανάλογα με το φύλο τους. Εδώ η θεραπεία είναι γνωστή. Χρειάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις άρρητες και ρητές, λεκτικές ή μη παρεμβάσεις τους που επηρεάζουν τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα δύο φύλα. Ως υπουργείο έχουμε πάρει ήδη κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά την επιμόρφωση σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αλλά το βέβαιο είναι ότι μένουν πολλά να γίνουν ακόμη.

Αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα του συνεδρίου σας. Εύχομαι καλές εργασίες και σας ευχαριστώ πολύ.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας