21-09-16 Ενημερωτικές Ημερίδες για τους Σχολικούς Συμβούλους την Πέμπτη, 22/09/2016 και την Παρασκευή, 23/09/2016

Untitled 1

21-09-16 Ενημερωτικές  Ημερίδες  για τους Σχολικούς Συμβούλους την Πέμπτη, 22/09/2016 και την Παρασκευή, 23/09/2016 στη   Θεσσαλονίκη

Αφίσα πρόγραμμα

Πρόγραμμα ημερίδας 22-9-2016

Πρόγραμμα ημερίδας 23-9-2016

 

 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας