21-09-16 Οι 123 νέοι διευθυντές στα Δ.ΙΕΚ

21 09 16 iek

21-09-16 Οι 123 νέοι διευθυντές στα Δ.ΙΕΚ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τα ονόματα των 123 εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Δημόσια ΙΕΚ ώς Διευθυντές με θητεία έως 31/8/2018.

 

Η απόφαση


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας