20-09-16 Κατανομή ποσών προερχομένων από εγκληματικές ενέργειες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση δράσεων τoυ ΥΠΠΕΘ

Την χρηματοδότηση των δράσεων εκπαίδευσης και υγείας από ποσά προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη

www.dikaiologitika.gr

Την χρηματοδότηση των δράσεων εκπαίδευσης και υγείας από ποσά προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη

www.dikaiologitika.gr

20 09 16 katanomi

20-09-16 Κατανομή ποσών προερχομένων από εγκληματικές ενέργειες  εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση δράσεων τoυ ΥΠΠΕΘ

Την χρηματοδότηση δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από ποσά που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπει απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Χουλιαράκη.

 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διάθεση ποσού σύψους 1.639.000 ευρώ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την αποκλειστική κάλυψη υποχρεώσεων μισθοδοσίας εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (ΚΑΕ 2599 του ΕΦ 19-640).

 

Το ΦΕΚ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας