16-09-16 Ο Νίκος Φίλης για την παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή παιδιών με αυτισμό

16 09 16 idiki

16-09-16 Ο Νίκος Φίλης για την παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή παιδιών με αυτισμό

Νομοθετική ρύθμιση στο άμεσο μέλλον που θα επιτρέψει την παρουσία ειδικών βοηθών και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, εξετάζει το ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή στην ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής  Ελένη Σταματάκη με θέμα «Παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή παιδιών με αυτισμό»:

“Αναφορικά με την εξασφάλιση εισόδου ειδικών βοηθών (με εξειδίκευση στον αυτισμό) σε ειδικά σχολεία σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατανοεί την αναγκαιότητα της παρουσίας ειδικού βοηθού και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εξετάζει την λύση αυτού του θέματος με νομοθετική ρύθμιση στο άμεσο μέλλον” .

Ο Νίκος Φίλης σημειώνει ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει και να προσλάβει ανθρώπους με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ, αλλά να κατανείμει με διαφανή και δίκαιο τρόπο τις πιστώσεις προς τις Περιφερικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, οι Περιφερικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσλαμβάνουν το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με σειρά προτεραιότητας από αξιολογικούς πίνακες, οι οποίοι εποπτεύονται πλέον από τον Α.Σ.Ε.Π. κατά εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α’/08-06-2016).

Όσον αφορά στην ύπαρξη κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8, αρ. 8 του Ν.3699/2008 ΦΕΚ 199/ τ. Ά /02-10-2008 τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα σχολεία που βρίσκονται στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης επομένως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι αντίστοιχο. Σύμφωνα όμως με την παρ. 2α αρ. 18 του Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-09-2013) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορούν να προκύψουν κάποιες διαφοροποιήσεις με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υ.Α. που αφορά τα ωρολόγια προγράμματα των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και την Α’ Λυκειακή τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

 

Στη γραπτή απάντηση του Υπουργού αναφέρονται και τα εξής:

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχοντας ως στόχο την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαίδευση προχώρησε στη διάθεση 2605 πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Γενικών Σχολείων, των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης).

Θα πρέπει να τονίσουμε πως τον ΥΠ.Π.Ε.Θ. διέθεσε κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, περισσότερες από τις διπλάσιες πιστώσεις από αυτές που είχαν διατεθεί κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 (Πίνακας 1).

           

                                                                   Πίνακας 1

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΚΑΤA TO ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014 – 15

ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΚΑΤA TO ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015 – 16

ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

1244 2605

                           

 

 Τα κονδύλια για αυτές τις προσλήψεις διατέθηκαν τόσο από προγράμματα ΕΣΠΑ όσο και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε σχέση με την στελεχιακή ενίσχυση των ΚΕΔΔΥ, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στη διάθεση 160 πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

         Εν συνεχεία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», διατέθηκαν 455 πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ).

     Η κατανομή των πιστώσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις γίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ευθύνη όμως των προσλήψεων στις ειδικότητες Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. και την κάλυψη των αναγκών των δομών Ε.Α.Ε., έχει το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) στην περιοχή ευθύνης του.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας