16-09-16 Ενημερωτικές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για σχολικούς συμβούλους

16 09 16 imerida

16-09-16 Ενημερωτικές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για σχολικούς συμβούλους

Τη Δευτέρα 19/9/2016, καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι της Νότιας Ελλάδας με γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική, τις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Τέχνες για ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ

αίθουσα «Jacqueline de Romilly»: Πληροφορική

αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»: Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνες

 

Την Τετάρτη 21/9/2016 καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι της Νότιας Ελλάδας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών για ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ

αίθουσα «Jacqueline de Romilly»:Φυσικές Επιστήμες

και αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»: Μαθηματικά

Την Παρασκευή 23/09/2016 καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι της Βόρειας Ελλάδας με γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική, τις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες για ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, περιοχή αεροδρομίου), με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Η δαπάνη μετακίνησης των Σχολικών Συμβούλων για συμμετοχή στις ανωτέρω ενημερωτικές ημερίδες θα καλυφθεί από τον σχετικό ΚΑΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης να ενημερώσουν τους Σχολικούς Συμβούλους αρμοδιότητάς τους.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας