15-09-16 Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

15 09 16 ekloges

15-09-16 Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών λειτουργών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων–Γυμνασίων και του διοικητικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων–Γυμνασίων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),οι οποίες θα διεξαχθούν αποκλειστικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/88 (Φ.Ε.Κ.684/Β/1988) Υπουργική Απόφαση.

 

Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την αποσφράγιση των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μέχρι και τις 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη.

 

Επίσης καθορίστηκαν και οι σχετικές προθεσμίες ως εξής:

-Υποβολή υποψηφιοτήτων από Δευτέρα 26-9-2016 μέχρι Τετάρτη 05-10-2016

-Σύνταξη αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων μέχρι Πέμπτη 06-10-2016

-Τοιχοκόλληση

–ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων μέχρι Δευτέρα 17-10-2016

-Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέχρι Πέμπτη 20-10-2016

-Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής μέχρι Δευτέρα 17-10-2016

-Εξέταση ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή μέχρι Παρασκευή 21-10-2016

-Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι Δευτέρα 24-10-2016

-Εκτύπωση ψηφοδελτίων, φακέλων και προώθησή τους μέχρι Πέμπτη 27-10-2016


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας