13-09-16 Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

13 09 16 vouli 1

13-09-16 Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2016-2017 την οργάνωση προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος περισσότεροι από 62.000 μαθητές, μαζί με περίπου 6000 συνοδούς εκπαιδευτικούς, από 1910 τμήματα όλης της χώρας επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων.

Το έγγραφο


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας