Τροπολογία για τις μετεγγραφές πολυτέκνων και τριτέκνων στα ΑΕΙ

Οι ευεργετικές διατάξεις για τη εισαγωγή τρίτεκνων και πολύτεκνων στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας και οι αλλαγές σε θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων που αναμένονταν για αρκετό καιρό, είναι οι μόνες τροπολογίες που «πέρασαν» τελικά σήμερα τις πύλες του Κοινοβουλίου, απο την πλευρά του υπουργείου Παιδείας.

Οι διατάξεις για ειδικές κατηγορίες και πολύτεκνους διορθώνουν μια σειρά από παρενέργειες που είχαν διαπιστωθεί πέρυσι, όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το νέο σύστημα. Παράλληλα ευεργετικές διατάξεις θεσπίζονταν και για τα δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια.

Όπως είναι γνωστό, από πέρυσι το σύστημα μετεγγραφών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχει καταργηθεί.Οι υποψήφιοι που ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες μπορούσαν να διεκδικήσουν το σύνολο των θέσεων που απευθύνονταν σε όλους τους υποψήφιους, αλλά ταυτόχρονα είχαν και ένα ποσοστό 20% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων που διατίθονταν στην κατηγορία τους. Αυτό με τρία κριτήρια: τα μόρια στις εξετάσεις, τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό και το οικογενειακό εισόδημα.

Την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή είχε επεξεργαστεί η υφυπουργός Παιδείας κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου και με αυτή, αίρονται μια σειρά «εμποδίων» για τους υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών, όπως το ηλικιακο όριο (οι υποψήφιοι δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων εάν ένας εκ των αδελφών τους ήταν μεγαλύτερος των 26 ετών) και το όριο του οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα, τίθενται διαφορετικά κριτήρια για τα αδέλφια των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία ορίζεται ότι: «Προσδιορίζεται κατ’ αρχάς ρητά ότι από τη στιγμή που θα κτηθεί κατά νόμο η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα και με την σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν. 3454/2006». Ακόμη:

– Στην περίπτωση των τριτέκνων απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους που είχε προβλεφθεί, προκειμένου να υπαχθούν στην ειδική κατηγορία οι υποψήφιοι. Έτσι, οι υποψήφιοι θα υπάγονται πλέον στην ειδική κατηγορία ανεξαρτήτως της ηλικίας των τριών τέκνων της πολυμελούς οικογένειας.

– Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδελφούς που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να φοιτήσουν σε ομοταγές τμήμα της ίδιας πόλης, διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή στην εν λόγω ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

– Προστίθεται ως ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος. Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων με εκείνους που έχουν αδελφούς ήδη φοιτούντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «το εισοδηματικό όριο των 60.000 € (συν 10.000 € για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δεύτερου), πέραν των ερμηνευτικών ζητημάτων που προκάλεσε όσον αφορά στον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος, ήταν αρκούντως υψηλό ώστε δεν αποτέλεσε αποτελεσματικό μέσο περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών».
Ειδικά για τους πολυτέκνους ωστόσο, έχει κριθεί από τα δικαστήρια «ότι η αναγνωριζόμενη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες δεν δύναται να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος, καθώς ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων».

Πάντως, ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων των ειδικών αυτών κατηγοριών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των θέσεων εισακτέων που ανακοινώνονται κάθε χρόνο.

πηγή: http://www.tovima.gr/default.aspx?pid=6525&la=1&aid=449944

Σχόλιο:

Η μεγαλύτερη αδικία , που φαίνεται ότι δεν διορθώθηκε , είναι η ρύθμιση που περιόριζε τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους στη  διεκδίκηση των επιπλέον θέσεων ΜΟΝΟ «στη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης κατοικίας». Αυτό ουσιαστικά αδίκησε κατάφορα τα παιδιά των περιφερειών που οι Σχολές ήταν ελάχιστες και ευνόησε προκλητικά τους υποψηφίους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ένας υποψήφιος από την περιφέρεια Στερεάς ουσιαστικά είχε να επιλέξει μόνο ανάμεσα από 2 ΑΕΙ ενώ της Αττικής περίπου 80ΑΕΙ! Στους 496 επιτυχόντες των Λυκείων της Λαμίας στη κατηγορία 90% ΓΕΛ είχαμε 8 πολύτεκνους , 11 Τρίτεκνους και 7 Κοινωνικών Κριτηρίων. Λόγω του περιορισμού της Περιφέρειας Κατοικίας ένα πολύ μικρό μέρος των πολυτέκνων και των τριτέκνων της Στερεάς έκαναν χρήση του ευεργετήματος των επιπλέον θέσεων. Δηλαδή κερδισμένοι είναι μόνο οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι με μόνιμη διαμονή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έπονται οι πολύτεκνοι από Περιφέρεια Πελοποννήσου  , Ηπείρου  , Θεσσαλίας  κλπ
Η λογική λέει ότι ο νόμος έπρεπε να λέει «σε μία γεωγραφική περιφέρεια της επιλογής του υποψηφίου» και ΟΧΙ «στη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης κατοικίας».
Δεν καταλαβαίνω γιατί αφαιρέθηκε  το εισοδηματικό κριτήριο που ήταν ήδη πάρα πολύ μεγάλο (60.000 + 10.000 για κάθε επιπλέον παιδί).
 Η κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου και του ορίου ηλικίας  είναι σε βάρος των δικαιούχων που έχουν πραγματικά ανάγκη του ευεργετήματος  γιατί αυξάνει τους δικαιούχους αφού ο αριθμός των θέσεων παραμένει ο ίδιος .    Ελπίζω η πληροφόρηση που υπάρχει από τα ΜΜΕ να είναι ελλιπής και στην τελική τροπολογία να απαλειφθεί  Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ:  «στη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης κατοικίας». 

Καλοδήμος Δημήτρης
Διαχειριστής
http://ddefth.gr  

Υ.Γ Δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-3-2012 αναφέρει ότι: “αίρεται ο περιορισμός της εντοπιότητας για να δηλώσουν σχολή” αν αυτό επαληθευτεί τότε θα είναι η πιο σημαντική (και σωστή) ρύθμιση . Οι άλλες αλλαγές (εκτός των πολυδύμων τέκνων ) δεν με βρίσκουν σύμφωνο.