11-09-16 Ο Νίκος Φίλης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών

11 09 16 filis3

11-09-16 Ο Νίκος Φίλης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, το Σάββατο 10/9/2016, παρευρέθηκε και κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών. Το Συνέδριο, όπως και η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Σωματείου Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών, γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Παρουσία εκπροσώπων σωματείων διερμηνέων νοηματικών γλωσσών από 15 χώρες ο Νίκος Φίλης ανέφερε τα ακόλουθα:

 

“Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να χαιρετήσουμε και να κηρύξουμε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα τόσο σημαντικό γεγονός φιλοξενείται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η προσβασιμότητα των Κωφών πολιτών στα αγαθά της κοινωνικής ζωής και της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού αναμφίβολα διευκολύνεται από την καθοριστική παρέμβαση των διερμηνέων των νοηματικών γλωσσών.

Είναι γνωστό ότι οι νοηματικές γλώσσες αποτελούν φυσικές γλώσσες, με την έννοια ότι δεν έχουν επινοηθεί από κάποιον αλλά αναπτύχθηκαν αυθόρμητα από την ανάγκη των Κωφών να συναθροίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια εξελίσσονται ως γλώσσες, αποκτούν δικό τους ανεξάρτητο λεξιλόγιο και γραμματικές δομές και αποτελούν μέρος του πολιτισμού των κοινοτήτων των Κωφών.

Όμως, ανάμεσα στους Κωφούς και ακούοντες πολίτες, που δεν είναι εκπαιδευμένοι στη νοηματική γλώσσα, χρειάζεται μια γέφυρα διευκόλυνσης της επικοινωνίας και αυτή η γέφυρα δεν είναι άλλη από εσάς τους Διερμηνείς των νοηματικών γλωσσών

Στη χώρα μας η αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην εκπαίδευση έγινε προ 16 ετών με το Νόμο 2817/2000, ένα νόμο πρωτοποριακό για την εποχή του, γιατί συνολικά προήγαγε σε θεσμικό επίπεδο την αποδοχή και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση.

Παρόλα αυτά, δεν δημιουργήθηκαν θέσεις εκπαιδευτικών διερμηνέων στην εκπαίδευση που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών στα ειδικά σχολεία ή για την ένταξη των κωφών και βαρήκοων μαθητών στην γενική εκπαίδευση, μια και η πλειοψηφία αυτών φοιτά στα κοινά σχολεία.

Αναγνωρίζουμε αυτό το έλλειμμα και γι αυτό το λόγο επεξεργαζόμαστε σχέδιο πρόσληψης διερμηνέων στην εκπαίδευση.

Επίσης,

  • η ένταξη της πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην υπηρεσία γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας
  • η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διερμηνέων, αφού στην Ελλάδα η εκπαίδευσή τους γίνεται από ιδιωτικές σχολές μη αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ θα έπρεπε να γίνεται από τα Πανεπιστήμια και
  • η υποστήριξη του επαγγέλματος του διερμηνέα, γιατί δεν υπάρχει επαγγελματική προοπτική & εργασιακή εξασφάλιση, με αποτέλεσμα πολλοί πιστοποιημένοι Διερμηνείς να ακολουθούν στη συνέχεια κάποιο άλλο επάγγελμα, παρόλο που οι ανάγκες της Κοινότητας των Κωφών είναι μεγάλες

είναι ζητήματα που τα γνωρίζουμε και μας απασχολούν, γιατί η εξεύρεση λύσεων στα παραπάνω θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεννόησης και κατανόησης, της αλληλοαποδοχής και ισότιμης συμμετοχής και κυρίως στη εξασφάλιση καλύτερης προσβασιμότητας των Κωφών και Βαρήκοων συμπολιτών μας σε όλες της εκφάνσεις της ζωής στην Ελληνική κοινωνία.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική αναβάθμιση, είτε μέσω της μετάφρασης αρκετών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και της έκδοσης οδηγών διδασκαλίας είτε μέσω της καθιέρωσης της υποχρεωτικότητας γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολεία που φοιτούν κωφοί μαθητές.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας καλωσορίσω στη χώρα μας, να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και να κηρύξω την έναρξη του συνεδρίου σας, του συνεδρίου των Διερμηνέων των Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών, αυτών των πολιτιστικών διαμεσολαβητών και ουσιαστικών συνδέσμων μεταξύ δύο πλευρών που επικοινωνούν και εκφράζονται στις μητρικές τους γλώσσες”.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας