10-09-16 Κριτήρια πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού σε Θέατρο-Κινηματογράφο και Χορό

10 09 16 xoros

10-09-16 Κριτήρια πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού σε Θέατρο-Κινηματογράφο και Χορό

Με απόφαση του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν τα προσόντα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας