09-09-16 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

11 03 16 techn ekpaid 400px

09-09-16 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρό- σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

το σχετικό ΦΕΚ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας