Διαδραστικό ταξίδι στο Σύμπαν

Διαδραστικό γράφημα με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης. Μπορείτε να δείτε την θέση των πλανητών του ηλιακού μας υστήματος κάθε εποχή – και στο μέλλον. Επίσης μπορείτε να δείτε το γεωκεντρικό μοντέλο  και να αλλάξετε την θέση των πλανητών στην οθόνη σας.

Μπορείτε και  να το «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας με μικρό αντίτιμο.

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

Πηγή: http://goo.gl/TQESX