08-09-16 Νέες 500 θέσεις μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ

foit2

08-09-16  Νέες 500 θέσεις μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ

Πιστή στις εξαγγελίες της για ενίσχυση των ΑΕΙ, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφάλισε 500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Επιπλέον, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, έχουν δεσμευτεί άλλες 500 θέσεις μελών ΔΕΠ για το 2019.

Έπειτα από 6 χρόνια μηδενικών προσλήψεων ακαδημαϊκού προσωπικού τα Ανώτατα Ιδρύματα θα έχουν μέχρι το 2019, συνολικά 1500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ.

Το μεγάλο ζήτημα της υποστελέχωσης των Ιδρυμάτων αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίζει να εργάζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ΑΕΙ.

Σε ότι αφορά τις πρώτες 500 θέσεις μελών ΔΕΠ, οι οποίες κατανεμήθηκαν στα ΑΕΙ τον Απρίλιο του 2016, έχουν διαβιβαστεί από τα Ιδρύματα, με βάση την κατανομή που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι κάτωθι θέσεις:

                                                                                                                                                                                               

Εγκριτικές Αποφάσεις Προκηρύξεων νέων Θέσεων ΤΕΙ

     ΤΕΙ Αθήνας   16 Θέσεις Κ.Α.Δ. 64791/06-09-2016
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 7 Θέσεις Κ.Α.Δ. 64790/06-09-2016
ΤΕΙ Πελοποννήσου 5 Θέσεις Κ.Α.Δ. 64789/06-09-2016
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 11 εκ των 12 κατανεμημένων θέσεων ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ

Εγκριτικές Αποφάσεις Προκηρύξεων νέων Θέσεων Πανεπιστημίων  

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 60 Θέσεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   20 Θέσεις ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΕ ΕΤ 7/9
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8 Θέσεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 ΕΚ ΤΩΝ 7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 Θέσεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 15 Θέσεις ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΕ ΕΤ 8/9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 Θέσεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 26 ΕΚ ΤΩΝ 27 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤ

 

Έκκληση προς τους πρυτάνεις και τους προέδρους των ΑΕΙ, ιδιαίτερα κάποιων μεγάλων Ιδρυμάτων που δεν έχουν στείλει ακόμα, να επιταχύνουν το ρυθμό προκήρυξης των θέσεων.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας