06-09-16 Σήμερα προσλήψεις 1485 αναπληρωτών και στην Ειδική Εκπαίδευση

 06 09 16 idiki

06-09-16 Σήμερα προσλήψεις 1485 αναπληρωτών και στην Ειδική Εκπαίδευση

Εκτός από τις 3700 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση για την Πρωτοβάθμια, σήμερα θα πραγματοποιηθούν και προσλήψεις στην Ειδική Εκπαίδευση για τις ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής . Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων θα είναι 1485 εκ των οποίων οι 1261 αφορούν δασκάλους ειδικής και οι 224 νηπιαγωγούς. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η κύρωση των πινάκων από το ΑΣΕΠ, για τις ειδικότητες των γυμναστών και των μουσικών, θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες για τις δυο αυτές ειδικότητες 46 προσλήψεις, 23 για την κάθε ειδικότητα.

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας