06-09-16 Συνεργασία ΥΠΠΕΘ – ΜΚΟ για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων

02 08 16 prosfiges

06-09-16 Συνεργασία ΥΠΠΕΘ – ΜΚΟ για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων

Σε συνέχεια της συνάντησης της 25ης Αυγούστου 2016 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γιάννη Παντή, με Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ για το θέμα της εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων υπενθυμίζεται ότι:

– Οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης σε ώρες και μέρες που δεν θα συμπίπτουν με το ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και των τάξεων υποδοχής, αφού λάβουν σχετική πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μέσω της φόρμας http://www.iep.edu.gr/images/perigrafh_ekpaid_drast_prog.docx

– Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει να σταλεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

– Μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία (15.09.2016), οι ΔΟ και οι ΜΚΟ θα πρέπει να αποστείλουν τον κατάλογο των κέντρων φιλοξενίας στα οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου (στη διεύθυνση inforefugeeeducation@minedu.gov.gr), ώστε το Υπουργείο να καταλήξει στην κατανομή.

– Υπενθυμίζεται ότι, επειδή το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκε υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων σε κάποιους καταυλισμούς προσφύγων και πλήρης απουσία από κάποιους άλλους (οι οποίοι συνήθως είναι και οι λιγότερο προσβάσιμοι), θα επιδιωχθεί ισομερής κατανομή των δράσεων στα κέντρα φιλοξενίας. Αναμένεται η κατανόηση και η συνεργασία των ΔΟ και των ΜΚΟ.

 

   ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Με βάση τις διεθνείς συνθήκες αλλά και τις αξίες και αρχές της, η Ελλάδα αναπτύσσει πρόγραμμα εισαγωγής των παιδιών των προσφύγων στο επίσημο σχολικό σύστημα της χώρας με παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς όρους. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι τέτοιες που να εγγυηθούν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

Η Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπαίδευσης των προσφυγοπούλων είναι ο εγγυητής του ΥΠΕΠΘ για μια άρτια παιδαγωγική παρέμβαση με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη και την εκπαίδευση των παιδιών, προκείμενου να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου και αν ζήσουν, και βέβαια όσων απ’ αυτά θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς των προσφυγόπουλων, με τους γονείς των μαθητών των σχολείων στα οποία θα λειτουργήσουν οι Τάξεις Υποδοχής (TΥ) και οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), και με την τοπική κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν καθήκοντα στις ΤΥ και στις ΔΥΕΠ θα επιμορφωθούν.

Η γενική εποπτεία στα κέντρα φιλοξενίας είναι αρμοδιότητα του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). Μέσα στις υποχρεώσεις των ΣΕΠ είναι η ενημέρωση του Υπουργείου σε τακτικά διαστήματα για τις εκπαιδευτικές δράσεις ΜΚΟ και αλληλέγγυων, εντός και εκτός των κέντρων φιλοξενίας, ώστε να καταγράφονται όλες οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προσφυγόπουλα.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ο θεσμικός επιστημονικός φορέας του Υπουργείου για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

          Τα διαγνωστικά ‘τεστ’ με τα οποία τα παιδιά θα εισαχθούν σε τάξεις υποδοχής ανάλογα με α) την ηλικία τους, β) τις πρότερες γνώσεις τους (αν παρακολούθησαν ή όχι σχολείο στη χώρα τους και για πόσο διάστημα), γ) τη γνώση της ελληνικής που ενδεχομένως έχουν, δ) άλλες ιδιαιτερότητες.

          Την κατάρτιση το ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος σπουδών.

          Την κάρτα μαθητή/μαθήτριας που θα τον/την συνοδεύει σε περίπτωση μετακίνησης.

          Διαμόρφωση/ επιλογή των σχολικών εγχειριδίων.

          το συντονισμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν είτε στις ΤΥ ή στις ΔΥΕΠ.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του Υπουργείου διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:

          για τις ηλικίες 4 έως 7 θα ιδρυθούν παραρτήματα νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας,

          τα παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών θα ενταχθούν σε τάξεις υποδοχής των γειτονικών δημόσιων σχολείων προκειμένου να μάθουν να μιλούν τα ελληνικά,

          όσον αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 14-18, το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ μαζί με την Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλους φορείς θα εκπονήσουν το σχέδιο ένταξής τους, εφ’ όσον αυτά το θέλουν, στην τεχνική εκπαίδευση.

Τα μαθήματα στις ΔΥΕΠ που βρίσκονται κοντά στα κέντρα φιλοξενίας θα γίνονται καθημερινά απογευματινές ώρες (14.00 με 18.00), και για τη σχολική χρονιά 2016-2017,θα αφορούν εντατική εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, μαθηματικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως γνωστό, οι ΤΥ θα λειτουργούν στην πρωινή ζώνη μαθημάτων.

Η παροχή τυπικής εκπαίδευσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Οι διεθνείς οργανώσεις και οι ΜΚΟ μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εκπαίδευσης σε ώρες και μέρες που δεν θα συμπίπτουν με το ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και των τάξεων υποδοχής, αφού λάβουν σχετική πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μέσω της φόρμας: http://www.iep.edu.gr/images/perigrafh_ekpaid_drast_prog.docx

Η φόρμα θα πρέπει να σταλεί στο ΙΕΠ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία, οι διεθνείς οργανώσεις και οι ΜΚΟ θα πρέπει να αποστείλουν στο [email protected] (Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) τον κατάλογο των κέντρων φιλοξενίας στα οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Επειδή το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκε υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων σε κάποιους καταυλισμούς προσφύγων και πλήρης απουσία από κάποιους άλλους (οι οποίοι συνήθως είναι και οι λιγότερο προσβάσιμοι), θα επιδιωχθεί ισομερής κατανομή των δράσεων στα κέντρα φι8λοξενίας. Γι’αυτό απαιτείται η κατανόηση και η συνεργασία των Οργανισμών και των ΜΚΟ.

Είναι πρωταρχικής σημασίας να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη δράσεων και σπατάλη πόρων. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ, οι ΜΚΟ και οι Διεθνείς Οργανισμοί μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε θέματα όπως η παροχή υλικό-τεχνικής υποδομής, η επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η οργάνωση της εκμάθησης των μητρικών γλωσσών των παιδιών (όπως αραβική, φαρσί, κλπ.), αλλά και άλλων γλωσσών (όπως γαλλικά, γερμανικά, κλπ.), η μη τυπική εκπαίδευση (πχ. επαγγελματική εκπαίδευση, αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση), κλπ. Επίσης, πολύτιμη και επιθυμητή είναι η συνεισφορά των ΜΚΟ και αλληλέγγυων για την υποστήριξη των βρεφών ηλικίας μέχρι 4 ετών, καθώς και για την εξεύρεση κατάλληλων πολιτισμικών διαμεσολαβητών και μεταφραστών.

Το ΥΠΠΕΘ κάλεσε τους εκπροσώπους των ΜΚΟ να στείλουν τις προτάσεις τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προγραμματίζουν, ώστε να υπογραφούν σύντομα μνημόνια συνεργασίας.

Οι εκπρόσωποι των Διεθνών Οργανισμών και των ΜΚΟ εξέφρασαν την στήριξή τους στα σχέδια του ΥΠΕΠΘ και συμφώνησαν να συνεργαστούν με το Υπουργείο για την βέλτιστη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και προκλήσεων που μπορεί να ανακύψουν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έχει σχεδιάσει πρόγραμμα μετακίνησης των παιδιών από τους καταυλισμούς στις τάξεις υποδοχής των κοντινών σχολείων. Προβλέπεται να δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου 2,8 εκατομμύρια ευρώ (από το σύνολο των 9,5 εκατομμυρίων που απαιτούνται για την μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, τους συνοδούς και για την καθαριότητα των σχολείων). Το Υπουργείο και ο ΔΟΜ επεξεργάζονται σενάριο επέκτασης της χρηματοδότησης από τον ΔΟΜ για την κάλυψη και άλλων αναγκών, όπως θέρμανση, καθαριότητα, βελτιώσεις σχολείων, κλπ.

Προς το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπουν τα πρώτα παιδιά σε ΤΥ και ΔΥΕΠ. Θα ακολουθήσει σταδιακό άνοιγμα και των υπολοίπων.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας