01-09-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

01 09 16 apospaseis

01-09-16 Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017

 

Η απόφαση

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας