01-09-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.E σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ΙΣΔΕ και εκπαιδευτικών εκκλησιαστικής σε άλλο σχολείο αυτής

1 09 16 apospaseis

01-09-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το διδακτικό ή σχολικό έτος 2016-2017, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής

 

Η απόφαση

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας