01-09-16 Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

01 09 16 vouli

01-09-16 Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας