31-08-16 Αποσπάσεις, ανακλήσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

dimotiko meneou 1 apoth

31-08-16 Αποσπάσεις, ανακλήσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2016-2017

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016

Μετάθεση Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας